אין לי שום תפקיד באתר ואני סתם צופה כמוך אבל ראיתי שהם כבר ענו לפני שעה שזה בטיפול, אז הם יודעים על הבעיה, השאלה היא מתי הבעיה תטופל......